Ymaelodi

Hoffet ti ymaelodi!!!!

‘Dyn ni’n cwrdd ar nos Sul (ac eithrio gwyliau’r Haf) am 7.30pm yng Nghapel Salem – i ymarfer, ac wedyn fel arfer yn cael diod
bach cymdeithasol tua 9pm yng Nghanolfan Chapter. Am gyfarwyddiadau, cliciwch ar y ddolen isod

Mae sesiynau nos Sul trwy gyfrwng y Gymraeg, ac rydym yn canu ystod o arddulliau.

Gallwch droi i fyny unrhyw nos Sul, neu cysylltwch รข ni o flaen llaw, gan ddefnyddio corbbt@gmail.com.